Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. zmluva o bežnom účte
  zmluva
 2. cestovný poriadok SAD
  cestovný poriadok platný od 9.12.2018
 3. zámenná zmluva
  zámenná zmluva obecných pozemkov
 4. kúpna zmluva
  kúpna zmluva odkúpenie hnuteľných vecí
 5. kúpna zmluva
  kúpna zmluva predaj pozemku
 6. Nájomná zmluva-1.4.2018
  1.4.2018
 7. Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
  nájomná zmluva obce Miklušovce
 8. Zapojenie obce do projektu DCOM
  oznámenie
 9. zmluva
  1.strana
 10. zmluva
  2.strana
 11. dodatok VZN č. 1/2013
  výška poplatku v MŠ
 12. zmluva o nájme nebytových priestorov
  dodatok zmluvy
 13. zmluva o nájme nebytových priestorov
  zverejnenie
 14. zmluva o nájme nebytových priestorov
  2.strana
 15. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str. 3
 16. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
  Žiadosť plus lekárke potvrdenie
 17. manuál úhrady RTVS
  poplatky za R a TV - info
 18. Čestné vyhlásenie
  úhrady RTVS
 19. RTVS úhrady
  infolinka
 20. VZN miestne dane
 21. Oznam k dani a poplatkom
 22. Čestné prehlásenie
  Tlačivo
 23. Oznam pre občanov
  Obnovenie nájomných zmlúv za hrobové miesta
 24. Mapa cintorína 2013
  Hrobové miesta podľa polohy
 25. Príklad pozitívnej praxe alebo motivácie pre mladých pracovať na svojom osobnom rozvoji.