Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. zámenná zmluva
  zámenná zmluva obecných pozemkov
 2. kúpna zmluva
  kúpna zmluva odkúpenie hnuteľných vecí
 3. kúpna zmluva
  kúpna zmluva predaj pozemku
 4. zoznam kandidátov
  zoznam kandidátov pre voľby poslancov a starostu obce 2018
 5. Nájomná zmluva-1.4.2018
  1.4.2018
 6. Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
  nájomná zmluva obce Miklušovce
 7. Zapojenie obce do projektu DCOM
  oznámenie
 8. zmluva
  1.strana
 9. zmluva
  2.strana
 10. dodatok VZN č. 1/2013
  výška poplatku v MŠ
 11. zmluva o nájme nebytových priestorov
  dodatok zmluvy
 12. zmluva o nájme nebytových priestorov
  zverejnenie
 13. zmluva o nájme nebytových priestorov
  2.strana
 14. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str. 3
 15. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
  Žiadosť plus lekárke potvrdenie
 16. manuál úhrady RTVS
  poplatky za R a TV - info
 17. Čestné vyhlásenie
  úhrady RTVS
 18. RTVS úhrady
  infolinka
 19. VZN miestne dane
 20. Oznam k dani a poplatkom
 21. Čestné prehlásenie
  Tlačivo
 22. Oznam pre občanov
  Obnovenie nájomných zmlúv za hrobové miesta
 23. Mapa cintorína 2013
  Hrobové miesta podľa polohy
 24. Príklad pozitívnej praxe alebo motivácie pre mladých pracovať na svojom osobnom rozvoji.