Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. návrh záverečného účtu obce
  záverečný účet obce za rok 2018
 2. zverejnenie
  e-mailová adresa na žiadosti o hlasovací preukaz
 3. Oznámenie
  zápis detí do materskej školy
 4. zmluva o poskytovaní služieb
  Klaster cestovného ruchu Šariš
 5. kúpna zmluva
  kúpna zmluva predaj pozemkov
 6. Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov
  ÚVKO 2018
 7. zmluva o bežnom účte
  zmluva
 8. cestovný poriadok SAD
  cestovný poriadok platný od 9.12.2018
 9. zámenná zmluva
  zámenná zmluva obecných pozemkov
 10. kúpna zmluva
  kúpna zmluva odkúpenie hnuteľných vecí
 11. kúpna zmluva
  kúpna zmluva predaj pozemku
 12. Nájomná zmluva-1.4.2018
  1.4.2018
 13. Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
  nájomná zmluva obce Miklušovce
 14. Zapojenie obce do projektu DCOM
  oznámenie
 15. zmluva
  1.strana
 16. zmluva
  2.strana
 17. dodatok VZN č. 1/2013
  výška poplatku v MŠ
 18. VZN miestne dane
 19. Čestné prehlásenie
  Tlačivo
 20. Oznam pre občanov
  Obnovenie nájomných zmlúv za hrobové miesta
 21. Mapa cintorína 2013
  Hrobové miesta podľa polohy