Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.miklusovce.ocu.sk spravuje Obec Miklušovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Miklušovce, č. 61
082 44 p. Klenov
 

Samosprávny kraj: Prešovský  
Okres: Prešov
Región: Čierna Hora
IČO: 00327468
Počet obyvateľov: 331
Rozloha: 722 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie: obecmiklusovce@mail.t-com.sk
Podateľňa: obecmiklusovce@mail.t-com.sk
Starosta Mgr. Mária Čuchtová: obecmiklusovce@mail.t-com.sk , mobil: 0911266762
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecmiklusovce@mail.t-com.sk

Tel: 00421 51 778 22 12

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
9:00 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
13:00 - 14:00

Kompetencie:
Obec Miklušovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad obce Miklušovce sa nachádza v Prešove.

Technický prevádzkovateľ:

webex s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk