Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. Výročná správa obce
  výročná správa obce za rok 2015
 2. Správa audítora
  správa audítora za rok 2015
 3. Záverečný účet obce
  záverečný účet obce za rok 2015
 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce
  VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom od 1.7.2016
 5. Komunitný plán obce Miklušovce
  pôsobenie obce v oblasti sociálnych služieb
 6. Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
  pozemky na DI v katastrálnom území obce Miklušovce
 7. zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom
  zmluva Slovak Telekom, a.s. a obcou Miklušovce na rok 2016
 8. Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR
  finančné prostriedky poskytované na činnosť DHZ Miklušovce na rok 2016
 9. Zmluva Natur - Pack, a.s.
  Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 10. Zmluva o dodávke plynu
  SPP - 2016-2018
 11. Potvrdenie o podaní daňového priznania 2015
 12. Poučenie na vyplnenie daňového priznania 2015
 13. Tlačivo k miestnym daniam
  Vytlačiť a vyplniť iba oddiely týkajúce sa Vašej daňovej povinnosti
 14. Strategicky dokument ZRCRČH
 15. Strategický dokument ZRCR ČH /angl.preklad/
 16. stratégia ČH poľská verzia
 17. výkres č.1
 18. výkres č.2
 19. výkres č.3
 20. výkres č.4
 21. Erb obce Miklušovce
 22. Vlajka obce Miklušovce
 23. Územný plán obce Miklušovce
 24. Územný plán obce Miklušovce 2
 25. Územný plán obce Miklušovce 3
 26. ÚPN_ZČ_MIKLUŠOVCE
 27. Miklušovce zč+vpp
 28. Územný plán obce Miklušovce 4
 29. Územný plán obce Miklušovce 5
 30. Ihrisko oprava_09
 31. ÚPN_MIKLUŠOVCE
 32. Miklušovce_ppf_A2
 33. Miklušovce_ppf_text
 34. Miklušovce, kultúrny dom – zateplenie fasády
  Výzva 16.11.2017
 35. Miklušovce, kultúrny dom – zateplenie fasády
  Návrh ZOD. 16.11.2017
 36. Miklušovce, kultúrny dom – zateplenie fasády
  MIKLUSOVCE-KD-ZATEPLENIE-VaV 16.11.2017
 37. Miklušovce, kultúrny dom - zateplenie fasády
  zmluva
 38. Zmluva o dielo č. 27/11/2017
  zateplenie fasády - kultúrny dom
 1. Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
  pozemky na DI v katastrálnom území obce Miklušovce
 2. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str. 1
 3. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str. 2
 4. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str.3
 5. zmluva o Dexia komunal eurofondy úvere (B)
  zverejnenie 30.1.2012
 6. zmluva 2str.
  pokrač.
 7. zmluva 3str.
  pokrač.
 8. zmluva 4str.
  pokrač.
 9. zmluva 5str.
  pokrač.
 10. Zmluva o bežnom účte
  23.4.2012
 11. Zmluva č. 52/POD-56/12
 12. Zmluva o bežnom účte Miklusovce