Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. Záverečný účet obce
  záverečný účet obce za rok 2017
 2. Záverečný účet obce
  záverečný účet obce 2016
 3. Záverečný účet obce
  záverečný účet obce za rok 2015
 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce
  VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom od 1.7.2016
 5. Komunitný plán obce Miklušovce
  pôsobenie obce v oblasti sociálnych služieb
 6. Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
  pozemky na DI v katastrálnom území obce Miklušovce
 7. zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom
  zmluva Slovak Telekom, a.s. a obcou Miklušovce na rok 2016
 8. Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR
  finančné prostriedky poskytované na činnosť DHZ Miklušovce na rok 2016
 9. Zmluva Natur - Pack, a.s.
  Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 10. Zmluva o dodávke plynu
  SPP - 2016-2018
 11. Tlačivo k miestnym daniam
  Vytlačiť a vyplniť iba oddiely týkajúce sa Vašej daňovej povinnosti
 12. Strategicky dokument ZRCRČH
 13. Strategický dokument ZRCR ČH /angl.preklad/
 14. stratégia ČH poľská verzia
 15. výkres č.1
 16. výkres č.2
 17. výkres č.3
 18. výkres č.4
 19. Erb obce Miklušovce
 20. Vlajka obce Miklušovce
 21. Územný plán obce Miklušovce
 22. Územný plán obce Miklušovce 2
 23. Územný plán obce Miklušovce 3
 24. ÚPN_ZČ_MIKLUŠOVCE
 25. Miklušovce zč+vpp
 26. Územný plán obce Miklušovce 4
 27. Územný plán obce Miklušovce 5
 28. Ihrisko oprava_09
 29. ÚPN_MIKLUŠOVCE
 30. Miklušovce_ppf_A2
 31. Miklušovce_ppf_text
 32. Miklušovce, kultúrny dom – zateplenie fasády
  Výzva 16.11.2017
 33. Miklušovce, kultúrny dom – zateplenie fasády
  Návrh ZOD. 16.11.2017
 34. Miklušovce, kultúrny dom – zateplenie fasády
  MIKLUSOVCE-KD-ZATEPLENIE-VaV 16.11.2017
 35. Miklušovce, kultúrny dom - zateplenie fasády
  zmluva
 36. Zmluva o dielo č. 27/11/2017
  zateplenie fasády - kultúrny dom
 1. Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku
  pozemky na DI v katastrálnom území obce Miklušovce
 2. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str. 1
 3. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str. 2
 4. zmluva o nájme nebytových priestorov
  str.3
 5. zmluva o Dexia komunal eurofondy úvere (B)
  zverejnenie 30.1.2012
 6. zmluva 2str.
  pokrač.
 7. zmluva 3str.
  pokrač.
 8. zmluva 4str.
  pokrač.
 9. zmluva 5str.
  pokrač.
 10. Zmluva o bežnom účte
  23.4.2012
 11. Zmluva č. 52/POD-56/12
 12. Zmluva o bežnom účte Miklusovce